Chu Ngọc Mai Anh

Master Coach Chu Ngọc Mai Anh

Chuyên gia tâm lý trị liệu Chu Ngọc Mai Anh là Master Coach có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, là tác giả của cuốn sách Nhật kí biết ơn – 90 ngày chuyển hoá bánh xe cuộc đời. Hiện tại, chuyên gia Mai Anh đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở  Yên Hòa, Hà Nội.

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach

Họ và tên: Chu Ngọc Mai Anh.
Ngày sinh: 08/10/1994.
Triết lý sống: Nơi nào có Lòng biết ơn, nơi ấy có Hạnh phúc.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.

Báo chí viết về Chuyên gia Tâm lý trị liệu, Master Coach Chu Ngọc Mai Anh

Chuyên gia tâm lý Chu Ngọc Mai Anh: Nơi nào có Lòng biết ơn, nơi ấy có Hạnh phúc