Hoàng Mỹ Linh

Master Coach Hoàng Mỹ Linh

Chuyên gia Tâm lý trị liệu Hoàng Mỹ Linh là một Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu tâm lý, luôn tận tâm trong công việc, với mong muốn giúp đỡ nhiều người vượt qua các vấn đề tâm lý. Hiện đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Hoàng Hoa Thám, TP Hồ Chí Minh.

Chuyên gia Tâm lý trị liệu

  • Họ và tên: Hoàng Mỹ Linh
  • Ngày tháng năm sinh: 25/4/1961
  • Triết lý sống: Lắng nghe – Thấu hiểu. Yêu thương – Trí tuệ

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Tâm lý trị liệu Hoàng Mỹ Linh

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.