Phạm Thị Bình

Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Bình là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Hiện tại chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Hoàng Hoa Thám (Hồ Chí Minh).

Chuyên gia tâm lý trị liệu

Họ và tên: Phạm Thị Bình.
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1973.
Triết lý sống: Gia hoà vạn sự hưng.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng. nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Giấy chứng nhận chinh phục đỉnh Fansipan cấp bởi Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Bình

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Bình: Sự kết nối của ba mẹ là điểm tựa vững chắc cho con

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Bình

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST - Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian - chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng. nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Giấy chứng nhận chinh phục đỉnh Fansipan cấp bởi Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Bình:

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Bình: