Trần Thị Ngọc Lan

Master Coach Trần Thị Ngọc Lan

Chuyên gia Tâm lý trị liệu Trần Thị Ngọc Lan luôn đặt khách hàng làm trọng tâm để lắng nghe, thấu hiểu và tận tâm đồng hành. Hiện tại, Chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Hoàng Hoa Thám, TP Hồ Chí Minh.

Chuyên gia Tâm lý trị liệu

  • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Lan
  • Ngày tháng năm sinh: 07/02/1964
  • Triết lý sống: Khi giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng bạn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Tâm lý trị liệu Trần Thị Ngọc Lan

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.