Dương Thị Thu Hà

Master Coach Dương Thị Thu Hà

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Dương Thị Thu Hà là người có chuyên môn rất cao và bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Hiện tại, chuyên gia Thu Hà đang là Giám đốc Trung tâm tâm lý trị liệu NHC Việt Nam Chi nhánh Trần Duy Hưng tại Hà Nội, Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên. 

Thông tin về Chuyên gia Tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam Chi nhánh Trần Duy Hưng, Hà Nội

  • Họ và tên: Dương Thị Thu Hà
  • Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980
  • Triết lý sống: Gieo hạt yêu thương (Where I go there will be full of loving energy).

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương.
  6. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Tâm lý học tích cực” của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA).

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà:

Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà trong chương trình Chuyển động 24h của đài VTV1

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Quản trị và tạo động lực bản thân của trường Đại Học Ngoại Thương
Giấy chứng nhận của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Tâm lý học tích cực của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VNPA)
Chứng nhận "Đào tạo người huấn luyện" của Đại học Ngoại thương
Chứng nhận “Đào tạo người huấn luyện” của Đại học Ngoại thương
Chứng nhận Giám đốc điều hành chuyên nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Chứng nhận Giám đốc điều hành chuyên nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Chứng nhận Chuyên gia đào tạo của Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
Chứng nhận Chuyên gia đào tạo của Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

 
Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia tâm lý trị liệu Dương Thị Thu Hà: