ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, COACH

Hỗ trợ tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý

Bùi Thị Hải Yến

Bùi Thị Hải Yến

Coach - Chuyên gia
Tổng giám đốc Công ty
Cao Kim Thắm

Cao Kim Thắm

Coach - Chuyên gia
Giám đốc Chi nhánh Phan Chu Trinh - TP. HCM
Phạm Thị Ngọc Trâm

Phạm Thị Ngọc Trâm

Coach - Chuyên gia
Giám đốc chi nhánh Hoàng Hoa Thám - TP.HCM
Lê Thị Thanh Phương

Lê Thị Thanh Phương

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Chuyển hoá cùng Chuyên gia - khu vực Hà Nội
Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Kết nối Yêu thương
Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Coach - Chuyên gia
Trưởng Dự án Cai nghiện Thế giới Ảo (Game, Cá độ online)
Phạm Thị Hiền

Phạm Thị Hiền

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên - khu vực Hà Nội
Trần Thị Hạnh Dung

Trần Thị Hạnh Dung

Coach - Chuyên gia
Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên - khu vực Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Sơn Ca

Nguyễn Thị Sơn Ca

Coach - Chuyên gia
Phó Trưởng ban Kết nối yêu thương
Ông Thục Bảo

Ông Thục Bảo

Coach - Chuyên gia
Lê Mạnh Chính

Lê Mạnh Chính

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Đức Chính

Nguyễn Đức Chính

Coach - Chuyên gia
Trần Nguyễn Anh Dũng

Trần Nguyễn Anh Dũng

Coach - Chuyên gia
Hoàng Thị Ngọc Duyên

Hoàng Thị Ngọc Duyên

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Minh Duyên

Nguyễn Minh Duyên

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Thị Trang Đài

Coach - Chuyên gia
Bùi Thị Thu Hà

Bùi Thị Thu Hà

Coach - Chuyên gia
Lưu Nguyễn Thu Hà

Lưu Nguyễn Thu Hà

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Coach - Chuyên gia
Lương Bách Kim

Lương Bách Kim

Coach - Chuyên gia
Phạm Hoàng Long

Phạm Hoàng Long

Coach - Chuyên gia
Đỗ Thị Tuyết Mai

Đỗ Thị Tuyết Mai

Coach - Chuyên gia
Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Coach - Chuyên gia
Vũ Thị Ngần

Vũ Thị Ngần

Coach - Chuyên gia
Ngô Việt Nữ

Ngô Việt Nữ

Coach - Chuyên gia
Võ Thị Thanh Phương

Võ Thị Thanh Phương

Coach - Chuyên gia
Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Coach - Chuyên gia
Chu Thị Thảo

Chu Thị Thảo

Coach - Chuyên gia
Huỳnh Tuấn Việt

Huỳnh Tuấn Việt

Coach - Chuyên gia
Trương Tấn Tài

Trương Tấn Tài

Coach - Chuyên gia
Trần Thị Thùy Trang

Trần Thị Thùy Trang

Coach - Chuyên gia
Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Coach - Chuyên gia
Trần Thủy Tiên

Trần Thủy Tiên

Coach - Chuyên gia