Huỳnh Tuấn Việt

Coach Huỳnh Tuấn Việt

Chuyên gia Huỳnh Tuấn Việt là nhà tâm lý trị liệu có hiểu biết, kinh nghiệm sâu rộng về tâm lý trị liệu, tận tâm trong công việc. Hiện tại Chuyên gia Huỳnh Tuấn Việt đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Hoàng Hoa Thám (Hồ Chí Minh).

Thông tin Chuyên gia

  • Họ và tên: Huỳnh Tuấn Việt
  • Ngày sinh: 13/11/1987
  • Triết lý sống: Bạn làm chủ cuộc đời mình khi bạn làm chủ được tâm trí. 

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ Applied Hypnotherapist – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên trị liệu chuyên nghiệp quốc tế chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Huấn luyện và Đào tạo Quốc tế (ICTA – International Coaching & Training Alliance).
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy. 

Chứng chỉ và bằng cấp chuyên gia Huỳnh Tuấn Việt

Chứng chỉ Applied Hypnotherapist – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ Huấn luyện viên trị liệu chuyên nghiệp quốc tế chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Huấn luyện và Đào tạo Quốc tế (ICTA – International Coaching & Training Alliance).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).

 

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.