Nguyễn Việt Hùng

Coach Nguyễn Việt Hùng

Chuyên gia Nguyễn Việt Hùng là có chuyên môn cao, luôn tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc. Hiện tại, chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin Chuyên gia

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng.
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1984.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu

  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Trị liệu song ngữ tiếng Anh.

Báo chí viết về Chuyên gia Nguyễn Việt Hùng

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia – Coach Nguyễn Việt Hùng:

Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing