Phạm Thị Hiền

Coach Phạm Thị Hiền

Chuyên gia Phạm Thị Hiền là Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, tận tâm với khách hàng. Hiện tại chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Trần Duy Hưng (Hà Nội) và đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Hành trình kết nối cùng thiên nhiên – khu vực Hà Nội. .

Thông tin Chuyên gia

Họ và tên: Phạm Thị Hiền.
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1985.
Triết lý sống: Trên đời này có 2 thứ công bằng đối với mọi người, là thời gian và sự tự do lựa chọn nhưng khác nhau ở cách người ta sử dụng nó.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  • Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  • Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  • Chứng chỉ Khoa học thần kinh dành cho cha mẹ được chứng nhận bởi Headstart Research Centre.

Báo chí viết về Chuyên gia tâm lý – Coach Phạm Thị Hiền 

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia – Coach Phạm Thị Hiền

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Khoa học thần kinh dành cho cha mẹ được chứng nhận bởi Headstart Research Centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia Phạm Thị Hiền: