Phạm Thị Ngọc Trâm

Coach Phạm Thị Ngọc Trâm

Chuyên gia Phạm Thị Ngọc Trâm sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý. Hiện tại, chuyên gia Phạm Thị Ngọc Trâm đang đảm nhiệm vai trò là Giám đốc Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam Chi nhánh Hoàng Hoa Thám – thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin Chuyên gia

  • Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Trâm
  • Ngày tháng năm sinh: 20/02/1989
  • Triết lý sống: Bạn chính là người kiến tạo nên cuộc đời bình an và hạnh phúc cho mình.

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng nhận Success Fator Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group

Báo chí viết về Chuyên gia Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ và bằng cấp của chuyên gia tâm lý Phạm Thị Ngọc Trâm

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER của chuyên gia tâm lý trị liệu Phạm Thị Ngọc Trâm
Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng nhận Success Factor Modeling – Next Generation Entrepreneurs của Dilts Strategy Group.
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing
Chứng nhận Huấn luyện an toàn được cấp bởi Tổ chức GDSK Wellbeing

 

Các chương trình Livestream có sự góp mặt của Chuyên gia Phạm Thị Ngọc Trâm:

Các chương trình Phỏng vấn chuyên gia có sự góp mặt của Chuyên gia Phạm Thị Ngọc Trâm: