Trần Thị Thùy Trang

Coach Trần Thị Thùy Trang

Chuyên gia Trần Thị Thùy Trang là người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tâm lý trị liệu, luôn nhiệt huyết và tận tâm trong công việc. Hiện tại Chuyên gia Trần Thị Thùy Trang đang làm việc tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Phan Chu Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin Chuyên gia

  • Họ và tên: Trần Thị Thùy Trang
  • Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984

Chuyên ngành Tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Chứng chỉ Awakening Leader – Nhà lãnh đạo tỉnh thức được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP)

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Trần Thị Thùy Trang

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Awakening Leader – Nhà lãnh đạo tỉnh thức được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP)\
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).