Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Coach Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Chuyên gia Trịnh Xuân Hoàng Vũ có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tâm lý trị liệu. Hiện tại Chuyên gia Trịnh Xuân Hoàng Vũ đang làm việc tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chi nhánh Phan Chu Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin Chuyên gia

  • Họ và tên: Trịnh Xuân Hoàng Vũ
  • Ngày tháng năm sinh: 24/8/1987

Chuyên ngành Tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ.
  3. Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  5. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia Trịnh Xuân Hoàng Vũ

Chứng chỉ NLP PRACTITIONER – Nhà thực hành NLP trị liệu – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP).