Vũ Thị Ngần

Chuyên gia tâm lý trị liệu Vũ Thị Ngần là Master Coach giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn tận tâm với khách hàng. Hiện tại chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam cơ sở Yên Hòa (Hà Nội). 

Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach

Họ và tên: Vũ Thị Ngần
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1981.
Triết lý sống: Hạnh phúc của tôi là mang lại hạnh phúc cho mỗi người tôi gặp và mỗi nơi tôi đến!

Chuyên ngành tâm lý trị liệu:

  1. Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
  2. Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  3. Chứng chỉ Master Practitioner of NLP Coaching – Bậc thầy thực hành NLP trong trị liệu – Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  4. Chứng chỉ Master Practitioner of Time Line Therapy – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
  5. Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O’Brien – chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.
  6. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Huấn luyện người chia sẻ trí tuệ kim cương
  7. Trị liệu song ngữ: Tiếng Anh.

Chứng chỉ và bằng cấp của Chuyên gia tâm lý trị liệu, Master Coach Vũ Thị Ngần

Chứng chỉ Master Practitioner of NLP - Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP).
Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O'Brien - chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.
Chứng chỉ Nhà đào tạo siêu trí nhớ Dominic O’Brien – chứng nhận bởi The World Memory Sports Council.
Chứng chỉ hoàn thành chương trình Huấn luyện người chia sẻ trí tuệ kim cương
Chứng chỉ hoàn thành chương trình Huấn luyện người chia sẻ trí tuệ kim cương
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP – Bậc thầy thực hành NLP được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of Time Line Therapy - Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of Time Line Therapy – Nhà trị liệu theo liệu pháp dòng thời gian được chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP Coaching - Bậc thầy thực hành NLP trong trị liệu – Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ Master Practitioner of NLP Coaching – Bậc thầy thực hành NLP trong trị liệu – Chứng nhận bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP) và Hiệp hội Time Line Therapy ™.
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đại học quốc gia Hà Nội
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh của Đại Học CamBridge
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh của Đại Học CamBridge